субота, 13 липня 2019 р.

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної література у 2019/2020 навчальному році
У 2019/2020 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5 – 9 класах здійснюватиметься за програмою: Світова література. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804;
у 10-11 класах – за новими навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.
Основою для календарно-тематичного планування уроків зарубіжної літератури є чинні навчальні програми. Учитель має право самостійно розподіляти  години на текстуальне вивчення творів, розвиток мовлення, позакласне читання, ураховуючи визначену кількість годин  на опрацювання  конкретного розділу. Він має змогу вільно і творчо підійти до організації навчальної діяльності на уроках зарубіжної літератури з урахуванням конкретних умов викладання, читацьких інтересів учнів.
Викладання зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти здійснюють українською мовою. Твори зарубіжних письменників у курсі зарубіжної літератури вивчають в українських перекладах. Для зіставлення можливе залучення перекладів, переспівів іншими мовами, якими володіють учні (англійською, німецькою, французькою тощо). За наявності необхідних умов бажаним є розгляд художніх текстів (у фрагментах або цілісно) мовами оригіналів. У такому разі предмет «Зарубіжна література» виконує додаткову функцію вдосконалення володіння учнями іноземними та іншими мовами.
З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю в процесі вивчення зарубіжної літератури в кожному класі. Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня підготовленості учнів, особливостей класу тощо.
Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 5–9 класах
Класи56789
СеместриІІІІІІІІІІІІІІІ
Контрольні роботи у формі:2333333333
контрольного класного твору;111111111
виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання)2222222222
Уроки розвитку мовлення* (у+п)2222222222
Уроки позакласного читання2222222222
Перевірка зошитів4545454545
Обов’язкова кількість видів контролю із зарубіжної літератури в 10-11 класах
СеместриІІІІІІ
Рівністандартупрофільний
Контрольні роботи у формі:2244
контрольного класного твору*;1111
виконання інших  завдань (тестів, відповідей на запитання)1133
Уроки розвитку мовлення**2  (1у+1п; у межах текстуального вивчення)2  (1у+1п; у межах текстуального вивчення)3
(1у+2п)
3
(2у+1п)
Уроки позакласного
читання
1122
Перевірка зошитів4545
У 8 – 9 класах з поглибленим вивченням зарубіжної літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд учителя визначається кількість і види контрольних робіт).
*У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. Умовне позначення в таблиці – (у + п).
Під час оцінювання зошита із зарубіжної літератури слід ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог до оформлення орфографічного режиму).
Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.
У разі відсутності учня на уроках протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки).
Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не роблять.
Орієнтовний обсяг письмового твору, складеного учнем/ученицею
КласКількість сторінок
5-й0,5–1,0
6-й1,0–1,5
7-й1,5–2,0
8-й2,0–2,5
9-й2,5–3,0
Орієнтовний обсяг письмового твору (рівень стандарту)
КласКількість сторінок
10-й3,0–3,5
11-й3,0–3,5
Орієнтовний обсяг письмового твору (профільний рівень)
КласКількість сторінок
10-й3,0–3,5
11-й3,5–4,5
Оцінку за читання напам’ять творів із зарубіжної літератури виставляють у колонку без дати з надписом  «Напам’ять».
Навчальна та методична література із зарубіжної літератури, рекомендована МОН, зазначена в Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, що розміщений на офіційному сайті МОН,  Інституту модернізації змісту освіти.

понеділок, 1 квітня 2019 р.

З ювілеєм, Миколо Васильовичу!!!
210 роковини від Дня народження!!!

1809 20 березня (1 квітня за старим стилем) у Великих Сорочинцях у маєтку відомого лікаря Михайла Трохимовського народився Микола Васильович Гоголь. Марія Гоголь-Яновська, 18-річна мати Миколи Гоголя, заприсяглася назвати майбутнього сина Миколою на честь чудотворної ікони Миколи Диканського. У травні мати з сином повернулася до Василівки, де майбутній письменник провів перші 9 років життя. Д. П. Трощинський, сановний родич Гоголів-Яновських (колишній міністр юстиції Російської імперії!), на честь народження Миколи Гоголя пообіцяв щорічно сплачувати по 1200 карбованців на його науку. Обіцянку було дотримано. У три роки Микола Гоголь читав і писав. У п’ять років почав складати вірші. 

четвер, 7 березня 2019 р.

Весна - вона як жінка. Просто довго фарбується, підбирає гарне вбрання. А як прийде, то своєю присутністю зробить хоча б одну людину трішки щасливішою.
Зі святом, шановні колежанки!

субота, 2 березня 2019 р.

Дуже цікавий вебінар!!!
01 березня, в перший день весни, взяла участь у вебінарі "10 методичних родзинок для цікавого уроку зарубіжної літератури". Майже дві з половиною години спілкувалася з колегами та слухала виступ чудової жінки, майстрині своєї справи, Лесі Сич. 
Дмитро Лебедь познайомив із онлайн-платформою, створеною разом з колегами, для полегшення праці вчителя. На ній розташовані матеріали для уроків літератури.
 Ніколенко Ольга Миколаївна, автор нових підручників із зарубіжної літератури для 11 класу, презентувала свою роботу.


пʼятниця, 1 березня 2019 р.

ТИЖДЕНЬ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
З 25 лютого по 01 березня 2019 року в Марганецькій гуманітарній гімназії ім.Т.Шевченка пройшов Тиждень зарубіжної літератури, основною метою якого було: 1)підвищення інтересу учнів до уроків літератури;
2)виховання поваги до літературних та культурних традицій народів світу;
3)навчання самостійно працювати з додатковою літературою;
4)висловлювання та відстоювання власної думки;
5)формування естетичних смаків. 
Всі заплановані заходи в рамках Тижня пройшли організовано і продемонстрували зацікавленість учнів до вивчення зарубіжної літератури.
середа, 20 лютого 2019 р.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Кафедра філософії і педагогіки

ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Кафедра філософії

За сприяння фундації «Artes Liberales» Варшавського університету,
кафедри українознавства Ягеллонського університету, республіка Польща

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції

«ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНТЕКСТИ

НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»,
яка відбудеться 12-13 квітня 2019 р.

- на базі КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР»
(12 квітня 2019 р. - за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70)

та НТУ «Дніпровська політехніка»

(13 квітня 2019 р. – за адресою: м. Дніпро, пр. Дм. Яворницького,19).
Планується робота секцій за такими напрямами:

1. Проблема забезпечення якості освіти: міжнародний досвід та українські
реалії.
2. Взаємовпливи сучасної освіти і масової культури у глобальному вимірі.
3. Україна – Польща – історія відносин у соціокультурному та світоглядному
контекстах.
4. Освітні інституції у сучасній культурі: тенденції, досвід самоорганізації,
можливості розвитку та ризики реформування.
5. Інновації та лідерство в освіті: проблеми і перспективи.
6. Реформаторська педагогіка в сучасній освіті.
7. Психолого-педагогічні, культурологічні та мистецтвознавчі виміри сучасної
освіти.
8. Педагогіка вищої школи: виклики часу.
9. Формування духовно-ціннісної сфери особистості: ідеї та практична
реалізація.
10. Методологічна культура та професійні компетентності вчителя Нової
української школи.
11. Неперервна освіта для сталого розвитку: теорія та практика.
12. Громадянські ініціативи в інтересах сталого розвитку.

Запрошуємо до участі у конференції науково-педагогічних та педагогічних
працівників у галузі філософії, культурології, філології, педагогіки, історії, соціології
та політичних наук. Також чекаємо керівників та вчителів закладів середньої та
дошкільної освіти, педагогів вищої школи, післядипломної освіти, студентів,
аспірантів, докторантів та інших зацікавлених осіб.
Регламент роботи конференції:

12 квітня на базі КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради»:
9.00 -10.00 – реєстрація учасників (у холі біля актової зали КЗВО «ДАНО).
10.00-12.00 – пленарне засідання.
12.00-12.30 – обідня перерва.
12.30-14.30 – робота секцій, круглого столу.
13 квітня на базі НТУ «Дніпровська політехніка»:
10.00 -13.00 – практичні модулі: «Інноваційні підходи в сучасній освіті».
Мови конференції: українська, російська, англійська, польська.
За підсумками роботи конференції буде виданий збірник матеріалів
конференції, який вийде протягом місяця після її проведення. Електронні версії
збірника та програма конференції будуть надіслані учасникам до 1 травня 2019 року
та розміщені в загальнодоступних електронних бібліотеках, включаючи веб-сайт
Академії.
Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 180 грн.
Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції,
видання програми і збірника матеріалів конференції. Організаційний комітет бере на себе
зобов’язання щодо пересилання збірника матеріалів та програми заочним учасникам
конференції «Новою поштою» (оплата за пересилку при отриманні) або Укрпоштою
(попередня оплата 40 грн.).
Вартість проїзду та проживання сплачується учасниками самостійно. Їхати – від
залізничного вокзалу чи автовокзалу м. Дніпро до Академії неперервної освіти трамваєм
No 11 до зупинки «Вулиця Володимира Антоновича». Адреса Дніпровської політехніки:
вул. Дм. Яворницького, 19, 3 поверх, ауд. 119.
Вимоги до оформлення публікації: Матеріали оформлювати в текстовому
редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Параметри сторінки:
зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2,5 см, абзацний відступ – 1,2 см. У публікації
вказується: Праворуч – прізвище, ім’я та по-батькові автора, місце навчання (роботи),
посада без скорочень, напівжирним шрифтом, курсивом. Назва доповіді напівжирним
шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру відповідно до параметрів
сторінки. Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати.
Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки, наприклад:
[17,с.5]. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або
[2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Список використаних джерел подавати в кінці статті після слів
«Список використаних джерел» й оформювати в алфавітному порядку. Приклад
оформлення: Додаток 2.
Обсяг матеріалів, представлених у такому вигляді, повинен бути від 2 до 4
сторінок. Можна подавати матеріали із більшим обсягом (до 10 сторінок), але у цьому
випадку учасник разом із оргвнеском має оплатити за додаткові сторінки у розрахунку
40 грн. за сторінку.

Очні учасники отримують сертифікати, оформлені державною мовою,
безоплатно після виступу. Заочні учасники також можуть додатково замовити
сертифікати державною мовою, вартість яких становить 15 грн. Також можна
замовити сертифікати англійською мовою, вартість яких становить 25 грн.
Студенти можуть брати участь у конференції за умови співавторства з
викладачем або за наявності рецензії кандидата чи доктора наук.
Учасники конференції мають до 05 квітня 2019 р. надіслати на електронну
адресу: kafedrafilosofiidano@gmail.com з поміткою «на конференцію» заявку
(Додаток 1), статтю та скановану чи сфотографовану копію квитанції про переказ
організаційного внеску (а також, за необхідності, у випадку заочної участі, оплати за
сертифікат). Назва файлів - за прізвищем та ініціалами автора, наприклад,
«Прізвище_Заявка», «Прізвище_Тези».
Реквізити для перерахунку оргвнеску (та, за необхідності, оплати за
сертифікат): поповнення платіжної картки «Приватбанку» за номером 4149 4978
3895 9494, обов’язково вказуючи «на конференцію від (ПІБ)»
З питань конференції звертатися до: Висоцької Ольги Євгенівни, завідувача
кафедри філософії КЗВО «ДАНО» ДОР», м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 70, к. 205.
Контактний телефон: +38 095-665-42-39, e-mail: kafedrafilosofiidano@gmail.com З
питань участі у практичних модулях 13 квітня 2019 р. звертатися до Шабанової Юлії
Олександрівни, завідувача кафедри філософії і педагогіки НТУ «Дніпровська
політехніка», моб. тел.: +38 050-361-11-00, e-mail: Shabanova.Yu.O.@nmu.one
Додаток 1

Зразок оформлення заявки:
ЗАЯВКА

Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь
Прізвище, ім'я, по батькові (повністю у називному відмінку)__________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)__________________________________________
Місце роботи або навчання______________________________________________________________
Поштова адреса, номер відділення Нової пошти, моб. телефон (обов’язково) ___________________
Електронна адреса (обов’язково)__________________________________________________________
Назва секції:___________________________________________________________________________
Тема доповіді (статті):__________________________________________________________________
Форма участі у конференції (вказати): Очна / Заочна
Потреба у сертифікаті (вказати): Потрібен (українською, англійською) / Не потрібен
Додаток 2

Зразок оформлення тексту:

Прізвище, ім’я, по-батькові,
кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії
Дніпровської академії неперервної освіти

НАЗВА ДОПОВІДІ
Текст

Список використаних джерел:

1. Генсон М. Керування освітою та організаційна поведінка / Пер. з англ. Х.Проців.
Львів: «Літопис», 2002. 384 с.